Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Tải xuống Xem góp ý Tiếp thu góp ý
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý
Trích yếu Tải xuống Xem góp ý Tiếp thu góp ý
CV TẬP HUÂN CĐS VÀ CNTT
Ngày bắt đầu: 07/10/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý
MỘT SỐ VĂN BẢN NĂM 2022
Ngày bắt đầu: 07/10/2022 Ngày hết hạn:
Xem góp ý Tiếp thu góp ý