Ngày 17 tháng 02 năm 2021, tức ngày mùng 6 Tết Nguyên đán Tân Sửu, trong không khí hân hoan mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới, hòa chung trong không khí nô nức hưởng ứng Tết trồng cây của cả nước nói chung và của tỉnh nhà nói riêng, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị tổ chức “Tết trồng cây” tại cơ quan Văn phòng Sở, tham dự “Tết trồng cây” có Cô giáo Lê Thị Hương - TUV - Giám đốc Sở cùng Lãnh đạo Sở, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh, Lãnh đạo, chuyên viên các phòng thuộc Sở tham gia trồng 01 cây Giáng hương, 03 cây Hồng kỳ và chăm sóc những bồn hoa, cây cảnh tại khuôn viên cơ quan Văn phòng Sở.

Cô giáo Lê Thị Hương - TUV - Giám đốc Sở cùng Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia trồng cây tại khuôn viên Cơ quan Văn phòng Sở

Thiết thực tham gia phong trào “Tết trồng cây” năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 71/SGDĐT-VP ngày 11 tháng 01 năm 2021 về việc tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, theo đó Sở đã quán triệt trong toàn ngành tổ chức triển khai “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc và hưởng ứng Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 do UBND tỉnh Quảng Trị phát động; thực hiện “Tết trồng cây” do Bác Hồ khởi xướng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh thấy được vai trò, tác dụng to lớn của việc bảo vệ rừng, trồng cây gây rừng hằng năm góp phần quan trọng, thiết thực vào công cuộc xây dựng, phát triển bền vững đất nước, nhất là trong tình hình hiện nay thiên tai, bão lũ xảy ra liên tục và biến đổi khó lường; Sở đã chỉ đạo các đơn vị, trường học xây dựng kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây” năm 2021 tại những nơi đất trống của cơ quan, trường học, đồng thời thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho học sinh nâng cao ý thức bảo vệ cây xanh trong khuôn viên trường học, tham gia tích cực trồng cây xanh và hưởng ứng các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường.

VĂN PHÒNG SỞ