Nền tảng giáo dục số - iGiaoduc.vn là sản phẩm hợp tác giữa Bộ GDĐT, Ban điều hành Đề án Hệ tri thức Việt số hóa và các đối tác tài trợ, hỗ trợ với mục tiêu ban đầu là tạo ra một nền tảng kho học liệu số trực tuyến nhằm thu thập, lựa chọn, chia sẻ học liệu số dùng chung phục vụ đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá trong các nhà trường.

Đồng thời giúp nâng cao năng lực số cho giáo viên về biên soạn, xây dựng và sử dụng học liệu số có hiệu quả. Hệ thống cũng cho phép cộng đồng tham gia biên soạn, đóng góp  học liệu số lên kho dùng chung.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại sự kiện

Đến nay, nền tảng đã hoàn thành phần mềm nền tảng thu thập và chia sẻ dữ liệu trên địa chỉ igiaoduc.vn và cập nhật gần 5.000 bài giảng e-learning (do giáo viên xây dựng), hơn 2.000 bài giảng trên truyền hình, hơn 36.000 câu hỏi trắc nghiệm, gần 200 đầu sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông.

Hệ thống cũng đã tích hợp tài khoản người dùng đặt theo mã định danh từ cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. Hiện đã cấp tài khoản cho hơn 1 triệu giáo viên trên cả nước để tham gia đóng góp, chia sẻ và khai thác sử dụng. Được phát triển trên nền tảng mở, iGiaoduc khuyến khích cộng đồng, đặc biệt là các thầy, cô giáo và các em học sinh vào tham gia sử dụng và đóng góp nội dung và các tài liệu học tập lên hệ thống.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết, trong suốt 2 năm qua, Bộ GDĐT đã hợp tác chặt chẽ với Ban điều hành Đề án xây dựng, phát triển nền tảng giáo dục số iGiaoduc.vn nhằm tạo ra một nền tảng thu thập và chia sẻ Kho học liệu số dùng chung phục vụ đổi mới nội dung, phương pháp dạy học trong các nhà trường, đặc biệt phục vụ cho dạy - học trực tuyến.

Theo Bộ trưởng, kho học liệu số trực tuyến sẽ là một trong những giải pháp quan trọng để thúc đẩy và nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến của ngành giáo dục trong thời gian tới. Với những bài giảng e-learning sinh động, học sinh ở những khu vực còn khó khăn có thể được học những bài giảng trên Internet của thầy cô dạy giỏi ở thành thị, mang lại sự công bằng trong tiếp cận nội dung giáo dục có chất lượng của người học giữa các vùng miền.

Đối với nền tảng Bản đồ chung sống an toàn Covid - antoancovid.vn, Bộ trưởng cho rằng, đây là ứng dụng rất hữu ích, giúp công khai thông tin về các điều kiện đảm bảo an toàn chống dịch, từ đó tạo sự an tâm của phụ huynh, học sinh và xã hội về trường học an toàn trong dịch Covid.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị các nhà trường, các cô thầy là hiệu trưởng tham gia tích cực trong việc khai báo các điều kiện đảm bảo an toàn cho phòng chống dịch Covid (bằng cách điền các thông tin theo chỉ dẫn của ngành y tế) lên ứng dụng AntoanCovid. Bộ GDĐTcũng sẽ ban hành văn bản hướng dẫn, phát động các nhà trường tham gia sử dụng ứng dụng AntoanCovid.