Ngày 24 tháng 02 năm 2021, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Lê Văn Tính, Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Võ Văn Minh, Uỷ viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Quang - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh, cùng với 50 đồng chí đảng viên đang sinh hoạt tại 07 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở.

Thay mặt Đảng ủy Sở, đồng chí Lê Văn Tính, Phó Bí thư Đảng ủy đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Báo cáo đã nêu rõ vai trò và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cùng những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; công tác lãnh đạo chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng... Hội nghị đã thông qua Chương trình công tác của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021 và Chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, năm 2020 Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị liên quan đến công tác chính trị, tư tưởng; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.

Đồng chí Lê Văn Tính, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Qua các ý kiến tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến tại Hội nghị, các đảng viên đã phát huy trách nhiệm, tính gương mẫu, tiền phong của người đảng viên. Toàn Đảng bộ là một tập thể đoàn kết, thống nhất cao cùng nhau xây dựng và phát huy sức mạnh tập thể, chung tay góp sức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành.

Đánh giá chung năm 2020, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo đã phát huy tốt ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, có chất lượng và hiệu quả, trong đó nhiều nội dung về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được cấp ủy cấp trên giao và cam kết trách nhiệm của Ban thường vụ, người đứng đầu của Cấp ủy với Ban thường vụ cấp trên. Kết quả, Đảng bộ Sở GD&ĐT được Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; Ngành giáo dục và đào tạo đã hoàn thành đạt 4/4 chỉ tiêu cơ bản của tỉnh giao, Sở GD&ĐT được UBND tỉnh đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với 326,7 điểm/350 điểm, xếp thứ Nhất trong 20 sở, ban, ngành cấp tỉnh; chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2020 đối với Sở GD&ĐT với 88,57 điểm/97,0 điểm, xếp thứ Nhì; 02 chi bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 05 chi bộ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 10 đồng chí đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Chi bộ Tổ chức cán bộ - Chính trị, tư tưởng được Đảng ủy Khối khen thưởng về thành tích trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong năm 2020; đồng chí Võ Văn Minh - UV BTV Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở được Tỉnh ủy tặng Bằng khen về thành tích công tác cộng tác viên dư luận xã hội và Đảng ủy Khối khen về thành tích báo cáo viên.

Đảng ủy Sở trao Giấy khen cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Lê Văn Tính, Phó Bí thư Đảng ủy Sở, nhấn mạnh: trong thời gian tới, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cần nỗ lực phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, phương thức lãnh đạo, phát huy sáng kiến của mỗi cá nhân, tập hợp, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị do Đảng bộ cấp trên giao; các chi bộ chủ động, xây dựng kế hoạch công tác xây dựng đảng năm 2021 và có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện tốt các nội dung, kế hoạch theo yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

                                                          VĂN PHÒNG SỞ