HỘI THI TIẾNG HÁT TUỔI THƠ

Một số hình ảnh của lớp mẫu giáo 5-6 tuổi A2 năm học 2014 - 2015. Giáo viên chủ nhiệm Mai Liên - Phương Nhung

Video liên quan
Đang chờ cập nhật
Thông báo

Thời tiết đã chuyển mùa, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ, đề nghị quý bậc phụ huynh khi đưa trẻ đến trường phải mặc áo quần đủ ấm và đeo tất để đảm bảo sức khỏe cho trẻ giúp trẻ học tập tốt.